Föreningsbidrag

×
Verksamhetsstödet 2020 ansökningsperiod 1/12-2019 - 15/2-2020

Kontakta: Kenth Axelsson på telefon 0477- 441 61
om ni behöver inloggningsuppgifter eller har några frågor
Verksamhetsstöd
 
Ansökan senast
Ansökan
Barn, ungdoms- och fritidsförening (2020) 
2020-02-15
Kulturförening (2020) 
2020-02-15
Samlingslokalsägandeför större lokal (2020) 
2020-02-15
Samlingslokalsägandeför mindre lokal (2020) 
2020-02-15
Individ och samhällsfrämjande förening (2020) 
2020-02-15
Evenemangsstöd
 
Ansökan senast
Ansökan
Ansökan fast belopp (2020) 
2020-04-30
Redovisning fast belopp (2020)
60 dagar efter evenemanget
Ansökan förlustgaranti (2020) 
2020-12-31
Redovisning förlustgaranti (2020)
60 dagar efter evenemanget
Investeringsstöd
 
Ansökan senast
Ansökan
Ansökan (2020) 
2020-04-30
Redovisning (2020)
Snarast möjligt efter investering
Generella stöd
 
Ansökan senast
Ansökan
Utvecklingsstöd (2020) 
2020-04-30