Tingsryds Civilförsvarsförening

Latest update: 1/20/2023
General
Tingsryds Civilförsvarsförening Create contactcard (vcf-file) for Tingsryds Civilförsvarsförening
Address JF Anderssons väg 4A, 293 73, Jämshög
Telefon bostad
Telefon arbete
Mobile 070 392 45 04
Email jan.jonsson@oktv.se
Homepage
Other information
Founded 1984
Financial year begins (MMDD) 0101
National organisation Civilförsvarsförbundet
Activity Bygdeutveckling, Första hjälpen, Hjärtstartare, Information, Samhällsfrågor, Säkerhet vid kriser, Överlevnad
Summary Vår huvuduppgift är att informera, utbilda och hjälpa och lära vår kommuns invånare att vid större påfrestningar på samhället klara sig i utsatta lägen. Att alla invånare har ett eget ansvar att klara sig i minst "72 timmar" Vi arbetar med frågor om trygghet, säkerhet, skydd och överlevnad. Vi har en utåtriktad verksamhet som främst har som mål att förebygga risker i vardagslivet men lär också ut avhjälpande såsom hjärtlungräddning och första hjälpen.Vi utbildar, informerar och är ett stöd för kommunens invånare då kommunen behöver extra stöd, insatser vid kris och krig. Vi kan upprätta information på angivna platser, anslagstavlor och där kommunen har information. Samhällsföreningar enligt överenskommelse kan få Första hjälpen och HLR (hjärt lungräddnings utbildning + D= Defibrilator. Vi förmedlar hjärtstartare till föreningar utan att ta ersättning. Rekrytera till FRG (Frivilliga Resursgruppen)samt utbilda alla deltagare. (36 timmar bas) enligt anvisningar från MSB. (Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap som de anvisar.
Frågor eller funderingar kontakta: Kenth Axelsson på telefon 0477- 441 61

FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .
v 5.2.12